Per i dag planlegges det at alle privatisteksamener for våren 2020 skal gjennomføres.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i med stengte skoler, har ikke skolehelsetjenesten vært tilgjengelig for elevene siden tirsdag 10.mars.

Eksamen vår 2020

Alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Elevene vil få vitnemål hvor det står at eksamen var avlyst.

Skolen har nå gjennomført en uke med undervisning uten tilstedeværelse av elever. 

Fylkeskommunen og skolene er opptatt av å gjennomføre opplæring, samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Stengt-skilt

Innlandet fylkeskommune har i dag bestemt å stenge alle videregående skoler i fylket. Det samme gjelder for ordinær drift ved tannklinikkene.

Folkehelseinstituttets råd om gode vaner som forebygger smitte

Innlandet fylkeskommune skjerper restriksjonene for reiser og setter inn flere tiltak knyttet til koronaviruset.

I uke 10–13 gjennomføres ungdataundersøkelsen blant elever på videregående. Her er informasjon til foresatte og ungdom.

Til toppen