Voksenagronom – noe for deg?

Har du tatt over en gård eller har interesse for landbruk? Hør andres erfaring med utdanningen her. 

Blid mann ute på et jorde med hjort i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeDaglig kontakt med dyr er en del av hverdagen til mange agronomer. Ferskvann

Innlandet fylkeskommune har produsert flere filmer der vi møter folk i ulike aldre med forskjellige produksjoner innen landbruket. 

Noen driver med sau, noen med melkeproduksjon, mens andre satser på hjort. Det alle har til felles er at de har gått voksenagronomen og har et brennende engasjement for landbruk. 

– Det som motiverte meg til å delta på voksenagronomen var at jeg følte at det var et tomrom i erfaringa mi. Jeg hadde jo mange timer på gården hjemme, men det å drive selv er jo noe annet og litt annet ansvar, sier Simen Hveem i filmen. Han er gårdbruker i Totenvika. 

Hveem synes også at mulighetene for å ta ulike sertifikater er positivt med utdanninga. 

Knytter kontakter

En av dem som stiller opp forteller om fordelene ved å knytte kontakter med andre gjennom studiet. 

–  Ved å gå voksenagronom møter jeg andre voksne som driver i samme næring hvor vi kan dra veksler på hverandre. Hva gjør de i sine produksjoner som jeg kan ta med inn i mitt, og forhåpentligvis har jeg noe å bidra med tilbake, sier Eivor Stensrud Aas, som er gårdbruker i Brumunddal.

Fleksibelt studium

Fylkeskommunens naturbruksskoler og karrieresentrene tilbyr voksenagronom for folk over 19 år og som har Vg1 Naturbruk eller tilsvarende erfaring fra før. 

Samlingene på studiet er lagt til helgene. Dette gjør det mulig for folk i full jobb å delta.

Her kan du lese mer om studiet og søke om opptak.