Kontaktinformasjon

Storsteigen videregående skole består av undervisningsstedene Nordstumoen og Storsteigen i en felles organisasjon.