Om Storsteigen vgs

1.august 2019 ble Storsteigen videregående skole to skolesteder, Storsteigen i Alvdal kommune og Nordstumoen i Stor-Elvdal kommune.

Skolested Storsteigen

Skolested Storsteigen har ca. 100 elever innen utdanningsprogram naturbruk, med profiler for allsidig fjellandbruk, hest, entreprenørskap, friluftsliv og studieforberedelse.

Elevene kan også få studiekompetanse ved at skolen tilbyr Vg3 naturbruk studieforberedende og påbygg etter yrkesfaglig fordypning (YF).

Skolen har et allsidig skolegardsbruk med nye driftsbygg for husdyr, stallplass til 18 hester, internat med plass til ca. 30 elever, og seter i Norges lengste og i manges øyne vakreste, seterdal.

Skolested Storsteigen vgs er også studiested under Fagskolen Innlandet med tilbudet grovfôrbasert husdyrhold for fjellandbruket parallelt med agronomutdanning for voksne. 

Skolested Nordstumoen

Skolested Nordstumoen gir heldøgnstilbud til 27 elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring, innen utdanningsprogrammene restaurant-  og matfag, TIP og naturbruk.

Lærere og miljøpedagoger arbeider tett med helhetlig opplæring for elevene.

Det er til sammen ca. 60 årsverk ved Storsteigen vgs.

Til toppen