Om Storsteigen vgs

1. august 2019 ble Storsteigen videregående skole to skolesteder – Storsteigen i Alvdal kommune og Nordstumoen i Stor-Elvdal kommune. Det er til sammen ca. 60 årsverk ved Storsteigen vgs.

Skolested Storsteigen

Skolested Storsteigen har ca. 100 elever innen utdanningsprogrammet naturbruk, med profiler for allsidig fjellandbruk, hest, entreprenørskap, friluftsliv og studieforberedelse. Elevene kan også få studiekompetanse ved å velge Vg3 naturbruk studieforberedende og påbygg etter yrkesfaglig fordypning (YF).

Skolen har et allsidig skolegardsbruk med nye driftsbygg for husdyr, stallplass til 18 hester, og en seter i Norges lengste og i manges øyne vakreste seterdal, Einunndalen. Skolen har også et internat med plass til ca. 35 elever.

Les mer om internatet ved Storsteigen

Skolested Storsteigen er også studiested under Fagskolen Innlandet, med tilbudene grovfôrbasert husdyrhold for fjellandbruket og agronomutdanning for voksne. 

Skolested Nordstumoen

Skolested Nordstumoen gir heldøgnstilbud til 27 elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring, innen utdanningsprogrammene naturbruk, restaurant- og matfag, og teknologi- og industrifag.

Lærere og miljøpedagoger arbeider tett sammen for å gi et helhetlig opplæringstilbud for elevene.

Les mer om internatet på Nordstumoen