Internatet på Storsteigen

Bor du på internatet blir du godt kjent med de andre elevene. På Storsteigen er det plass til inntil 35 elever på internatet.

Søk om internatrom på Storsteigen

Søknadsfristen for internatrom/stallplass er 23. juli, og du får svar på om du har fått internatrom innen 31. juli 2023.

Søk om internatrom