Voksenagronom

Nettstøttet og samlingsbasert agronomutdanning for voksne tar sikte på å utvikle yrkeskompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) i tilknytting til allsidig landbruksproduksjon. Yrkestittel agronom.

Oppstart av nytt kull august 2022.

Fjøsinnredning driftsbygning storsteigen - Klikk for stort bilde

Samlinger kombinert med nettstøtte

Nettbasert agronomutdanning går over to år. Du tar da Vg2 første året og Vg3 andre året. Normalt vil kurset starte i slutten av august og vare til mai/juni.

Timetallet på samlinger utgjør ca. 25 % av timetallet for elevene som følger ordinært videregående-løp. Det forutsettes at voksenelevene kompenserer med selvstudie og arbeid med oppgaver mellom samlingene. Oppgavene leveres, vurderes og er i tillegg til prøver og faglig aktivitet med i vurderingsgrunnlaget i fagene. Læringsplattformen it's Learning brukes aktivt til nettstøtte og dialog, og er spesielt viktig mellom samlingene.

Det er 9 todagers samlinger à 18 timer per år. Elevene får halvårsvurdering, standpunkt og går opp til eksamener jf. kravene i læreplanene.  

Søknad

Du søker elektronisk på VIGO innen 1. mars annethvert år. Velg knappen voksenopplæring/realkompetansevurdering.

Kopi av tidligere opplæring i videregående skole, uansett utdanningsprogram, sendes i post sammen med kopi av attester for relevant arbeidspraksis eller kurs.

Til toppen