Voksenagronom

Nettstøttet og samlingsbasert agronomutdanning for voksne tar sikte på å utvikle yrkeskompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) i tilknytting til allsidig landbruksproduksjon. Yrkestittel agronom. Målgruppen er bønder og andre som har behov for utdanning i landbruksfag/naturbruk.

Læreplanmål på Vg1 naturbruk blir realkompetansevurdert ved at du kan godtgjøre at du på en eller annen måte har kompetanse tilsvarende målene for Vg1. Undervisningen følger ellers læreplanene i felles programfag for Vg2 landbruk første året og Vg3 landbruk andre året. Viktige emner er produksjonene innen planter, husdyr, skog og utmark. Men driftsledelse og økonomistyring har også sentral plass i undervisningen. Storsteigen vgs med sin beliggenhet er naturlig nok rettet inn mot fjellandbruk hvor grovfôrbasert husdyrproduksjon, setring og beitebruk er en selvsagt del av undervisningen.

Oppstart av nytt kull august 2024.

Fjøsinnredning driftsbygning Storsteigen - Klikk for stort bildeFjøsinnredning driftsbygning Storsteigen

Samlinger kombinert med nettstøtte

Nettbasert agronomutdanning går over to år. Du tar da Vg2 første året og Vg3 andre året. Normalt vil kurset starte i slutten av august og vare til mai/juni.

Timetallet på samlinger utgjør ca. 20 % av timetallet for elevene som følger ordinært videregående-løp. Det forutsettes at voksenelevene kompenserer med selvstudie og arbeid med oppgaver mellom samlingene. Oppgavene leveres, vurderes og er i tillegg til prøver og faglig aktivitet med i vurderingsgrunnlaget i fagene. Microsoft Teams brukes aktivt til nettstøtte og dialog, og er spesielt viktig mellom samlingene.

Det er 10 todagers samlinger som til sammen er 168 timer per år. Elevene får halvårsvurdering, standpunkt og går opp til eksamener jf. kravene i læreplanene.  Samlingene er i hovedsak lagt til fredag og lørdag, og tilrettelagt slik at de med lengst vei kan overnatte. Det finnes rimelige overnattingsmuligheter i nærheten av skolen. 

Søknad

Du søker elektronisk på VIGO innen 1. mars. Velg knappen voksenopplæring/realkompetansevurdering. Voksne som søker videregående opplæring eller realkompetansevurdering. 

Du kan henvende deg til skolen på tlf 62 48 94 40 eller e-post post.storsteigen.vgs@innlandetfylke.no om du har spørsmål eller har problemer med å søke.

Skolens teamleder for voksenagronom er Gunn Engen, tlf 97 10 08 62.