Voksenagronom

Nettstøttet og samlingsbasert agronomutdanning for voksne tar sikte på å utvikle yrkeskompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) i tilknytting til allsidig landbruksproduksjon. Yrkestittel agronom.

Oppstart av nytt kull august 2022.

Fjøsinnredning driftsbygning storsteigen - Klikk for stort bilde

Samlinger kombinert med nettstøtte

Nettbasert agronomutdanning går over to år. Du tar da Vg2 første året og Vg3 andre året. Normalt vil kurset starte i slutten av august og vare til mai/juni.

Timetallet på samlinger utgjør ca. 25 % av timetallet for elevene som følger ordinært videregående-løp. Det forutsettes at voksenelevene kompenserer med selvstudie og arbeid med oppgaver mellom samlingene. Oppgavene leveres, vurderes og er i tillegg til prøver og faglig aktivitet med i vurderingsgrunnlaget i fagene. Microsoft Teams brukes aktivt til nettstøtte og dialog, og er spesielt viktig mellom samlingene.

Det er 10 todagers samlinger som til sammen er 168 timer per år. Elevene får halvårsvurdering, standpunkt og går opp til eksamener jf. kravene i læreplanene.  

Søknad

Du søker elektronisk på VIGO innen 1. mars annethvert år. Velg knappen voksenopplæring/realkompetansevurdering.

Kopi av tidligere opplæring i videregående skole, uansett utdanningsprogram, sendes i post sammen med kopi av attester for relevant arbeidspraksis eller kurs.