Visma InSchool

Foresatte kan nå logge inn i systemet, og vi ber foresatte til elever under 18 år om å legge inn kontaktopplysninger i VIS. 

Innlogging

På skolens forside ligger det en snarveiknapp til innlogging i Visma InSchool.

Alternativt kan du logge deg inn ved å velge din skole under:

Logg inn i Visma InSchool

Velg din skole i listen for å logge inn på skolens VIS-side.

Tjenesten krever innlogging:

  • Elever og lærere logger inn med Feide-konto
  • Foresatte logger inn med ID-porten.

For foresatte

Register dine kontaktopplysninger

Vi ber om at du legger inn opplysningene så raskt som mulig. Riktige kontaktopplysninger sikrer et godt samarbeid mellom hjem og skole og en god beredskap.

Etter at du har logget deg inn, så klikk på rediger-knappen og legg inn opplysningene dine.

Foresatte til elever under 18 år:
Vi ber deg om å registrere dine kontaktopplysninger slik at skolen kan nå deg ved behov. Legg inn e-postadresse og mobilnummer. Adressen din blir automatisk hentet fra det sentrale folkeregisteret (DSF). 

Når eleven fyller 18 år vil foresatte automatisk bli slettet fra løsningen, og vil ikke lenger ha tilgang i VIS.

Foresatte til elever som går på forskjellige skoler:
Da ber vi deg om å registrere dine kontaktopplysninger på hver enkelt skole.

Foresatte til elever over 18 år:
Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elever som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang i VIS.

Signert samtykke fra eleven og foresatte må leveres til skolen. (Gjelder bare for elever over 18 år.)

Samtykke-erklæring for foresatte til elever over 18 (PDF, 159 kB)

Hva får du tilgang til som foresatt?

Foresatte til elever under 18 år får tilgang til å legge inn kontaktopplysninger. Du får også tilgang til å se læreplaner for “din” elev. En feil i systemet gjør at foresatte ikke får sett elevens timeplan ennå, men Visma jobber med å rette feilenI løpet av skoleåret 2020/2021 får du også tilgang til fravær.

Foresatte til elever over 18 år får ikke automatisk tilgang til informasjon i systemet. Det er eleven selv som gir og godkjenner tilgangen til foresatte i VIS. Eleven kan gi foresatte tilgang til timeplaner, læreplaner, registering av kontaktopplysninger og fravær. Husk at samtykke må leveres først.

Har du problemer med å logge deg inn eller få tilgang?

Vi anbefaler at du bruker nettleseren Chrome når du skal logge deg inn i VIS. Bytt nettleser om du opplever problemer med pålogging. Dersom du fremdeles ikke får logget deg inn, så ta kontakt med skolen.

Hvordan bruker du VIS?

Systemet er oversiktlig og greit å bruke. Det skal være enkelt for deg som foresatt å finne fram.

Når du har logget inn, kommer du til startsiden. Det første du møter er timeplanen til din elev. Det kan være variasjon i elevens timeplan fra uke til uke. Du kan bla deg frem og tilbake mellom ukene ved å klikke på pilene ved siden av datoen, eller klikke på datoen for å få opp en kalender.

Når du klikker på en undervisningstime vil du se mer informasjon – blant annet lærer og rom.

Når du klikker på navnet til eleven får du en undermeny. Under personalia kan du se informasjon om eleven og skolen.

Under kontaktopplysninger kan du se din egen informasjon.

Hvorfor nytt system?

Visma InSchool - Klikk for stort bildeVisma InSchool (VIS) er et nytt skoleadministrativt system som ble tatt i bruk fra skolestart 2020 ved alle de videregående skolene i Innlandet.

Visma InSchool skal bidra til å:

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
  • digitalisere framtidens skoleadministrasjon – og gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
  • gi oversikt over at elevene får den opplæringen de har krav på

Hva betyr nytt system for deg som elev?

Visma InSchool vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, fravær, anmerkninger og karakterer.

Du kan også levere digitale søknader, gjennomføre fagvalg og utføre mange andre handlinger i systemet. 

Introduksjonsvideo

Videoen under gir deg en innføring i systemet.

Lykke til med et nytt skoleår med Visma InSchool!

Til toppen