Fagskoleutdanning som agrotekniker

Fagskolen Innlandet tilbyr fagskoleutdanning i "grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket" ved Storsteigen videregående skole. Det er et nettstøttet deltidsstudium for voksne som går over 2 år.

Fagskole – grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket

Studiet er rettet mot forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjonene kjøtt og melk fra ku og sau, basert på beiting og dyrking av grovfôr. Klimasmart landbruk tar utgangspunkt i god ressursutnytting, dyrevelferd og framtidsrettet teknologi.

Målgruppen er nåværende og framtidige gardbrukere, fagarbeidere og de som ønsker å kvalifisere seg for eller allerede er ansatt i rådgivningsapparatet.

Flere kyr står ved gjerde på setra - Klikk for stort bilde

To år på deltid

Studiet er 1-årig fagskole (60 studiepoeng) gjennomført som deltidsstudium over 2 år.

Studiet er nettbasert med samlinger over to eller tre dager. Samlingene vil inneholde forelesninger, presentasjoner, ekskursjoner, gruppearbeid, tverrfaglig prosjektarbeid og faglig erfaringsdeling mellom studentene. Skolen samarbeider tett med nærings­livet gjennom bedriftsbesøk og gjesteforelesere.

Studiested er Storsteigen videregående skole.

Studieplan for studenter

Emner i studiet

I tillegg til landbruksfag får du en god ledelsesutdanning, veilederkompetanse og blir bedre i stand til å drive en lønnsom gard.

 • Driftsledelse og økonomi
 • Planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite
 • Husdyrproduksjon
 • Tverrfaglig hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Dette er en framtidsrettet agroteknisk utdanning du kan ta mens du er i jobb.

Etter fullført og bestått studie får du tittelen «Agrotekniker grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket». Kompetansen kan brukes på egen gård, som en forberedelse for å ta over et gårdsbruk, i rådgivningsapparatet for landbruket eller som fagarbeider.

Opptakskrav til studiet

Ett av disse kravene må være oppfylt:

 1. Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruk
  Unntatt her er fiske og fangst, akvakultur, skogbruk, hest- og hovslagerfag, anleggsgartner- og idrettsanleggsfag og reindrift.
 2. Realkompetanse
  Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og som kan dokumentere relevant praksis tilsvarende læreplanen for godkjent fagbrev, kan bli tatt inn på bakgrunn av en realkompetansevurdering.
  Du må ha minst fem års relevant yrkespraksis fra grovfôr- eller husdyrproduksjon.
  Relevante kurs innen fagområdet kan også bli vektlagt i vurderingen.
  Du må også kunne dokumentere tilstrekkelig grunnlag i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

Les mer på Fagskolen innlandet

Søknadsfrist 15. april

Du kan nå søke på restplasser ut juni, du søker om opptak på:

www.samordnaopptak.no 

Oppstart

Studiet starter høsten 2023.