Fagskoleutdanning

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Storsteigen videregående skole fagskoleutdanning som nettstøttet deltidsstudium over 2 år.

Fagskole - grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket

Målgruppen er nåværende og framtidige gardbrukere, de som ønsker å kvalifisere seg for eller allerede er ansatt i rådgivningsapparatet og fagarbeidere.

Emner i studiet

  • Driftsledelse og økonomi
  • Planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite
  • Husdyrproduksjon
  • Tverrfaglig hovedprosjekt

Studiet er 1-årig fagskole (60 studiepoeng) gjennomført som deltidsstudium over 2 år.

Studieplan for studenter (PDF, 849 kB)

Opptakskrav til studiet

  • Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruksprogrammet (unntatt her er fiske og fangst, akvakultur, skogbruk, hest- og hovslagerfag, anleggsgartner- og idrettsanleggsfag og reindrift)
  • Realkompetanse. Søkere kan også tas opp til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering. Søker må ha minst fem års relevant yrkespraksis fra grovfôr- eller husdyrproduksjon. Relevante kurs innen fagområdet vil også kunne vektlegges i vurderingen.

Vurderingen baseres på gjeldende utdanningsprogram for utdanningen. Det må også kunne dokumenteres tilstrekkelig grunnlag i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

Fagskolen Innlandet gir deg en yrkesrettet høyere utdanning etter fullført videregående opplæring.

Les mer på Fagskolen innlandet.

Søknad

Du søker på www.samordnaopptak.no 

Til toppen