Velkommen som elev og foresatt ved Storsteigen videregående skole!

Skolen vår er bygd opp rundt at vi skal ruste elevene best mulig for framtida.

Trygt og godt skolemiljø

null - Klikk for stort bildeEivind Aaen, rektor ved Storsteigen vgs.Som elev hos oss skal du bli møtt med respekt og positive forventninger både av ansatte og medelever.

Fra første skoledag er det fokus på et trygt og godt skolemiljø, hvor alle skal bidra til et læringsmiljø som fremmer læring, samarbeid og trivsel.

Hele skolen jobber for at du skal få et best mulig læringsutbytte ut fra dine forutsetninger.

Du er en viktig aktør i egen læring

Vi skal hjelpe den enkelte elev hver for seg og sammen til å bli best mulig forberedt for et videre liv, enten det er i et yrke, som student eller i samfunnet generelt.

Det forutsetter at du selv deltar aktivt i læringsprosessen. Du er en viktig aktør i egen læring. Ingen kan forvente å oppnå resultater dersom en selv ikke legger ned innsats i skolearbeidet og er aktivt deltakende i undervisningen.

Variert undervisning – ute og inne

Skolen har mange bygg og varierte læringsarenaer. Begge skolesteder har seter og bruker ofte den flotte og varierte naturen rundt som utgangspunkt for undervisningen.

Skolehverdagen preges av variasjon mellom undervisning i klasserommet og mer praksisrettede aktiviteter ute på åkeren, i verkstedet, på kjøkkenet, i skogen, på fjellet, i fjøset, i stallen eller i kjøre- og ridehallen.

Elevstemmen og samarbeid skole og hjem

Vi er også opptatt av dialog og godt samarbeid mellom skole og hjem, både i form av fellesmøter, planlagte konferanser og annen direkte kontakt ved behov.

Elevdemokratiet og elevstemmen er viktig for godt skolemiljø og god undervisning. Vi håper alle bidrar med sin stemme i klassens time sammen med kontaktlærer, engasjerer seg i elevrådsarbeid og andre av skolens demokratiske organer. Sammen med elevundersøkelsen er dette viktige bidrag for å videreutvikle skolen vår.

Vi gleder oss til et nytt skoleår sammen med dere!

Med vennlig hilsen
Eivind Aaen, rektor