Velkommen som elev og foresatt ved Storsteigen videregående skole!

Skolen vår er bygd opp rundt at vi skal ruste elevene best mulig for framtida.

Trygt og godt skolemiljø

Som elev hos oss skal du bli møtt med respekt og positive forventninger både av ansatte og medelever. Fra første skoledag er det fokus på et trygt og godt skolemiljø, hvor alle skal bidra til et læringsmiljø som fremmer læring, samarbeid og trivsel. Hele skolen jobber for at elevene skal få et best mulig læringsutbytte ut fra den enkeltes elevs forutsetning.Rektor - Klikk for stort bilde

Elever er viktige aktører i egen læring

Vi skal hjelpe den enkelte elev hver for seg og sammen til å bli best mulig forberedt for et videre liv, enten det er i et yrke, som student eller i samfunnet generelt. Det forutsetter at alle selv deltar aktivt i læringsprosessen. Dere elever er viktige aktører i egen læring. Ingen elever kan forvente å oppnå resultater dersom en selv ikke legger ned innsats i skolearbeidet og er aktivt deltakende i undervisningen.

Variert undervisning – ute og inne.

Skolen har mange bygg og varierte læringsarenaer. Begge skolesteder har seter og bruker ofte den flotte og varierte naturen rundt som utgangspunkt for undervisningen. Skolehverdagen preges av variasjon mellom undervisning i klasserommet og mer praksisrettede aktiviteter ute på åkeren, i verkstedet, på kjøkkenet, i skogen, på fjellet, i fjøset, i stallen eller i kjøre- og ridehallen.

Elevstemmen og samarbeid skole og hjem.

Vi er også opptatt av dialog og godt samarbeid mellom skole og hjem, både i form av fellesmøter, planlagte konferanser og annen direkte kontakt ved behov.

Elevdemokratiet og elevstemmen er viktig for godt skolemiljø og god undervisning. Vi håper alle bidrar med sin stemme i klassens time sammen med kontaktlærer, engasjerer seg i elevrådsarbeid og andre av skolens demokratiske organer. Det sammen med elevundersøkelsen er viktige bidrag for å videreutvikle skolen vår.

 

Vi gleder oss til et nytt skoleår sammen med dere!

 

Med vennlig hilsen

Eivind Aaen

Rektor