Stallplass

Ønsker du å ha med din egen hest til skolen? 

Priser per måned, skoleåret 2023/2024

  • Kr 3400,- for spilt
  • Kr 3800,- for boks
  • Tillegg for dekken, hvor personalet legger på og tar av: kr 700,-        

Hva inngår i leien?

  • Høyensilasje, silo, flis, kraftfôr og tilgang på luftegård (ikke beite).
  • Fôring, møkking og utslipp på ukedager.
  • Tilgang til ridebane, når det ikke pågår undervisning eller annen kursvirksomhet.
  • Fôringen foregår under skolens fòringstider. Det er fôring 4 ganger daglig.

Dersom du har andre ønsker/behov enn det skolen tilbyr, må du sørge for dette selv. Ta kontakt med stallmester.

Du må delta på stallvakter i helgene, etter gjeldende vaktliste.

Tildeling av stallplass

Omtrent halvparten av stallplassene blir prioritert for elever på Vg1 hest. Hvis det er flere søkere enn plasser, bruker vi loddtrekning.

Øvrige stallplasser blir fordelt på elever på hest på Vg2 og Vg3. Stallmester og rektor foretar inntaket på bakgrunn av  hvordan elevene har fulgt opp stallforpliktelsene og egen hest året før.

Søk om stallplass