Parkering

Skolen har gratis parkeringsplasser for besøkende på begge skolestedene.

 Felles regler ved kjøring inn til skolene

  • Som besøkende må du benytte gratis parkeringsplass. Dette er parkeringsplasser uten motorvarmer.
  • Kjøring inne på skolens område er bare tillatt ved transport av varer og lignende.
Til toppen