Biblioteket

Skolen har to bibliotek, skolested Nordstumoen og skolested Storsteigen.

Hvem er vi?

Per i dag er det skolebibliotekar Madeleine Hopman tilstede, vi venter på ny bibliotekar på skolested Storsteigen.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi hjelper deg som har behov for veiledning i forbindelse med søk i litteratur og annen informasjonsinnhenting.

Bibliotek

Til toppen