Sosialpedagogisk rådgiver

Skolen har en sosialpedagogisk rådgiver på begge skolestedene

Hva kan vi hjelpe deg med?

Har du personlige problemer, kan vi hjelpe deg. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

  • Venner 
  • Familie
  • Klassekamerater
  • Lærere
  • Skilsmisseproblematikk
  • Seksualitet
  • Ensomhet
  • Sorg

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

Til toppen