Helserådgiver

Storsteigen har fast helsesykepleier i Alvdal kommune. 

Fast kontortid på skolen

Tirsdager kl. 09:00 - 14:00 på grupperom nord i biblioteket. Her treffer du Eline Eithun Steien.

Alle kan henvende seg ved behov uten avtale gjennom «åpen dør» eller via telefon (ringe/sms).

Utenom kontortiden

  • Åpent torsdager fra 15.30 –  16.30. 
  • Helsestasjon holder til på kommunehuset (ved siden av legekontoret)
  • Ingen timebestilling - Kom innom eller ta kontakt på telefon

Du og foresatte kan kontakte helsesykepleier på mobil: 477 91 504 eller helsestasjon: 62 48 90 87

Hva mer kan du få hjelp til?

I skolehelsetjenesten arbeider lege og helsesykepleier. Helsesykepleier kan formidle videre hjelp til lege, fysioterapeut, psykiatritjenesten eller andre samarbeidspartnere ved behov, etter samtykke fra eleven selv.

Vi har regelmessig kontakt med lærere angående klassemiljø generelt og den enkelte elevs helse og trivsel, etter samtykke fra eleven selv.