Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten er å sørge for at ungdom som har rett til videregående opplæring får tilbud om opplæring, arbeid eller annet tiltak.

Hvem hjelper vi?

  • Ungdom som ikke er i opplæring eller har varig arbeid
  • Ungdom med rett til videregående opplæring

Vi hjelper deg også hvis du trenger

  • Noen å kontakte
  • Noen å snakke med
  • Noen å spørre
  • Noen å be om råd

Kontaktinformasjon

Hilde Hyttemoen

Nord-Østerdal videregående skole, 2500 TYNSET

Tlf. 900 35 301

E-post: hilde.hyttemoen@innlandetfylke.no

Les mer om Oppfølgingstjenesten på vilbli.no

Til toppen