Velkommen til foreldremøte torsdag 9. september!

Skoleåret er i gang, og skolen ønsker å treffe foresatte til VG1-elevene. 

Storsteigen vgs følger smittevernreglene som er fastlagt av Innlandet fylkeskommune og grunnet romforhold og avstand til hverandre ønsker vi at en foresatt pr. elev møter.

Tema på foreldremøtet vil være foreldre/ foresatt samarbeid i videregående skole. Vi har med oss noen av skolens samarbeidspartnere, blant annet representant fra Antidoping Norge, elevombudet, politiet og skolehelsetjenesten.

Program:

Kl. 18.30: Kaffe og kaker i skolens kantine.

Kl. 18.40: Velkommen ved rektor Eivind Aaen.

Kl. 18.45: Informasjon ved elevombudet i Hedmark Fylkeskommune, Brede Skogbakken

Kl. 19.00: Antidoping Norge v/Bo Lindblad

Kl. 19.35: Skolehelsetjenesten, ved helsesykepleier Ingeborg Sandbakken, informerer om tjenesten og kort om koronasituasjonen.

Kl. 19.50 Informasjon av Politiet v/ Knut Norman Mælen

Kl. 20.05: Rektor informerer om skolereglement og korona, deretter kort informasjon av kontaktlærere/team og rådgiver.

 

Med vennlig hilsen 

Eivind Aaen

rektor

Til toppen