Informasjon om personvern til elever og foresatte

Fylkeskommunen og skolene er opptatt av å gjennomføre opplæring, samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Alle skolene legger til rette for nettbasert undervisning.

Klikk for stort bilde

Nettundervisning

  • Skolen trenger ikke be om samtykke fra deg til å drive nettundervisning. For opptak av lyd og bilde skal du bli bedt om samtykke.
  • I Microsoft Teams må alle i gruppa samtykke til opptak for at det skal være teknisk mulig å gjennomføre.
  • Skru av kamera og mikrofon hvis du ikke ønsker å være med på opptaket, og på grunn av utfordringer med nettkapasiteten. Hvis du har kamera på, bør du velge å gjøre bakgrunnen uskarp for å skjerme familiemedlemmer og andre som er i rommet.
  • Lærer kan be deg lage en video, film eller lydfil som besvarelse på en fellesoppgave eller framlegg.
  • Skolens ordinære IKT-systemer skal benyttes så langt som mulig. Lagring og deling av dokumenter skal skje via læringsplattform eller Office 365.  Ikke bruk private løsninger for skylagring eller e-post for å levere skolearbeid (for eksempel Dropbox, Facebook eller Google).

Kommunikasjon med lærer

Elevsamtaler kan gjennomføres som video- eller lydsamtaler i Teams. Vær varsom med å skrive sensitiv informasjon både i Teams og i andre nettbaserte kanaler.

Har du spørsmål om personvern?

Du kan lese mer om personvern på fylkeskommunens nettside: https://innlandetfylke.no/om-fylkeskommunen/personvern/

Hvis du har spørsmål om personvern kan du henvende deg til en lærer eller skoleledelsen. Du kan også kontakte personvernombudet på e-post: 
personvernombud@innlandetfylke.no.

Til toppen