Første lærebedrift i dyrefaget

Nå kan lærlinger i Innlandet få læreplass i dyrefaget og lære om kenneldrift og trening av tjenestehunder.

Hundetrener Iselin Falsten med den belgiske fårehunden Chilli.  - Klikk for stort bildeHundetrener Iselin Falsten med den belgiske fårehunden Chilli. Dyrefaget er et nytt tilbud til lærlinger i Innlandet, og den første lærebedriften i dette nye faget holder til på Løten.

Eksplosivhund.no

Eksplosivhund.no er den første lærebedriften i dyrefaget i Innlandet, og de har planer om å ansette to lærlinger hvert år framover.

Bedriften ble etablert i 2019, og har allerede 18 ansatte og 15 egne hunder. I leide lokaler på Røde gård på Løten trener de hunder som skal brukes i søk etter udetonert sprengstoff, blant annet i anleggsbransjen. 

Dekker alle deler av læreplanen

Daglig leder Vegar Falsten er faglig leder for lærlingene, og har lang erfaring fra forsvaret med trening av hunder.

Kenneldriften til Eksplosivhund.no dekker alle deler av læreplanen i dyrefaget. Kjerneelementer i læreplanen er dyrevelferd og dyrehelse. Lærlingen skal lære om respekt for dyr, deres individuelle behov og egenverdi, artskunnskap, biologi og adferd.

Les mer i læreplanen for Vg3 (opplæring i bedrift)

Falsten samarbeider tett med veterinær, og tilbyr blant annet kurs innen førstehjelp på operative tjenestehunder. Han kan fortelle at:

Den som tar fagbrev etter å ha vært lærling hos oss, kan få jobb i politiet, forsvaret eller som hundefører i et voksende privat marked.   

Hvem kan bli lærling i dyrefaget?

Elever som har gått Vg1 naturbruk og Vg2 heste- og dyrefag, kan bli lærling i dyrefag. I Innlandet er det Lena-Valle og Storsteigen videregående skoler som har dette utdanningstilbudet.

Samarbeider for å finne lærebedrifter

Faglærer Annette Kjølseth Sand på Lena-Valle har brukt mye tid på å kartlegge bedrifter i Innlandet som kan bli lærebedrift.

De som tok initiativ nasjonalt for å få i gang fagopplæring i dyrefag var Zoo-handlernes forening med støtte fra tre veterinærkjeder, Forsvarets hundeskole, Akvariet i Bergen og Universitetet i Bergen.

Håpet er at det etter hvert skal godkjennes lærebedrifter blant landets dyreparker, dyreklinikker, hundeskoler og hunde- og kattehoteller. 

I dyrefaget skal man lære å drive næring knyttet til dyrehold utenfor tradisjonell landbruksproduksjon.

Vegar Falsten (foran til høyre) skal samarbeide tett om utdanning av fagarbeidere med Harriet Larsen på Storsteigen (bak til venstre) og  Annette Kjølseth Sand på Lena-Valle videregående skole (bak til høyre).  Foran til venstre hundetrener Iselin Falsten med hunden Chilli.  - Klikk for stort bildeVegar Falsten (foran til høyre) skal samarbeide tett om utdanning av fagarbeidere med Harriet Larsen på Storsteigen (bak til venstre) og  Annette Kjølseth Sand på Lena-Valle videregående skole (bak til høyre).  Foran til venstre hundetrener Iselin Falsten med hunden Chilli. 

Feiring med kake når første lærebedrift i dyrefaget i Innlandet godkjennes. Daglig leder Vegar Falsten i Eksplosivhund.no.  - Klikk for stort bildeFeiring med kake når første lærebedrift i dyrefaget i Innlandet godkjennes. Daglig leder Vegar Falsten i Eksplosivhund.no. 

Til toppen