Foreldremøte torsdag 2. februar kl. 19.00

Vi ønsker foreldre og foresatte til vg1 og vg2 elevene på Storsteigen vgs velkommen til foreldremøte torsdag 2. februar.

Program

Servering i kantina fra kl. 18.45

Fellesinformasjon fra rådgiver om videre søkeprosess i forhold til 1.mars fra kl.19.00 til 19.15.

Møter i klassene

Disse vil starte kl. 19.20 og vare til kl. 20.30

Klasseteamet fortsetter med klassevise møter på den enkelte klasses klasserom, her er det kontaktlærerne m/team som har regien, og som setter opp tema.

Foreldremøte 3. februar
Klasse Kontaktlærer Sted
1A Magnus Kveberg Klasserom 5, Midtgard
1B Eline Grindflek Granås Klasserom 3, Midtgard
2A Per Magne Sandeggen Klasserom 6, Midtgard
2B Liv Kristin Dybsand Klasserom, Stall

I forkant og i etterkant av de klassevise fellesmøtene, vil det være konferanser for elev, foresatte/foreldre sammen med kontaktlærer eller teammedlem om hvordan din elev har det på skolen.

Kontaktlærer setter opp en konferanseliste, passer ikke tidspunktet for deg, avtaler du med kontaktlærer et annet tidspunkt.

Kontaktinformasjon
Klasse Kontaklærer Kontaktinformasjon
1A Magnus Kveberg 970 30 941 - magkve@innlandetfylke.no
1B Eline Grindflek Granås 918 67 443 - elngra@innlandetfylke.no
2A Per Magne Sandeggen 913 26 235 - pemsan@innlandetfylke.no
2B Liv Kirstin Dybsand 966 34 097 - livdyb@innlandetfylke.no

Middag

De som ønsker middag i kantina (15.45-16.30) bes bestille dette direkte til kantina på telefon 474 52 726 (kl. 07.00 til 18.00) senest den 30. januar. 

Foreldremøte, skrevet på tavle - Klikk for stort bildeForeldremøte, skrevet på tavle Innlandet fylkeskommune

Til toppen