Velkommen som elev ved Storsteigen videregående skole!

Skolen består av to skolesteder, Storsteigen i Alvdal kommune og Nordstumoen i Stor-Elvdal kommune.

Liten skole

Klikk for stort bildeRektor Eivind AaenVi er en liten skole med cirka 80 elever i Alvdal. På skolested Storsteigen har vi utdanningsprogram naturbruk, hvor du kan gå yrkesfag innen landbruk og hest-/hovslagerfag. Den som vil bli studieforberedt kan få det ved å velge Vg3 naturbruk eller påbygg.

Tilrettelagt opplæring ved Nordstumoen

Ved studiested Nordstumoen kan du ved behov for tilrettelagt opplæring få et døgnkontinuerlig tilbud med mål om kompetansebevis innen utdanningsprogrammene Restaurant- og matfag, Teknikk og industriell produksjon eller Naturbruk.

Trygt og godt skolemiljø

Som elev hos oss skal du bli møtt med respekt og positive forventninger både av ansatte og medelever. Fra første skoledag er det fokus på et trygt og godt skolemiljø, hvor alle skal bidra til et læringsmiljø som fremmer læring, samarbeid og trivsel. Hele skolen jobber for at elevene skal få et best mulig læringsutbytte ut fra den enkeltes elevs forutsetning.

Internat på skolen

Begge skolestedene har internat, der det er gode muligheter for deg som elev å bli godt kjent med medelever og ansatte. Videregående skole er for noen første året hjemmefra, Vg1-elever blir derfor prioritert ved tildeling av plass på internatet på Storsteigen. På Nordstumoen bor alle elevene på internatet.

Mange undervisningssteder –inne og ute

Skolen har mange bygg og varierte læringsarenaer. Begge skolesteder har seter og bruker ofte den flotte og varierte naturen rundt som utgangspunkt for undervisningen. Skolehverdagen preges av variasjon mellom undervisning i klasserommet og mer praksisrettede aktiviteter i for eksempel verkstedet, på kjøkkenet, i skogen, på fjellet, i fjøset, i stallen eller i kjøre- og ridehallen for å peke på noen arenaer du kan møte som elev.

Du må bidra selv

Vi skal hjelpe den enkelte elev hver for seg og i sammen til å bli best mulig forberedt for et videre liv, enten det er i et yrke, som student eller i samfunnet generelt. Det forutsetter at alle selv deltar aktivt i læringsprosessen. Ingen elever kan forvente å oppnå resultater dersom en selv ikke legger ned innsats i skolearbeidet og deltar aktivt i undervisningen.

Vi, sammen med deg som elev og dine foresatte, vil gjøre vårt beste for at overgangen til videregående skole skal bli best mulig.

Eivind Aaen,
rektor

Til toppen