Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten er en faginstans som yter hjelp til barnehager, skoler og foreldre.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er en interkommunal tjeneste som yter tjenester til: Tynset kommune, Tolga kommune, Alvdal kommune, Folldal kommune, Os kommune, Rendalen kommune og Hedmark fylkeskommune herunder Storsteigen videregående skole. Tynset kommune er vertskommune.

Tjenesten gir også direkte hjelp til barn, ungdom og voksne. 

Les mer om Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nord-Østerdal

Til toppen