Foreldre/foresatt møte torsdag 28.januar

På foreldremøtet den 28.januar velger Storsteigen vgs å avlyse fellesdelen med oppmøte av foresatte, dette grunnet Covid-19 situasjonen.

Dato
28. januar 2021
Tid
8:25 - 23:59
Sted
Storsteigen videregående skole, skolested Storsteigen

Kontaktlærer og team i klassene avtaler konferanse med dere foresatte som kan avholdes via telefon eller over Teams (elevene kan bruke sine pc-er, og koble opp mot lærere og/eller kontaktlærer).

Brev med utfyllende informasjon kommer i posten før møtet, med kontaktinformasjon. 

Til toppen